Anmelden

Μεταβολικό σύνδρομο

Το πλέον βασικό από τα προβλήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση του λεγομένου μεταβολικού συνδρόμου.

Σαν τέτοιο ορίζεται σύνδρομο συνυπάρξεως αλληλοεπηρεαζομένων νοσημάτων, όπως παχυσαρκίας. σακχαρώδους διαβήτου, υπερτάσεως, υπερχοληστεριναιμίας, υπερτριγλυκεριδαιμίας και υπερουρικαιμίας. 

Χαρακτηριστικό του, αλλά και βασικό σημείο της παθοφυσιολογίας του, είναι η αύξηση της αντιστάσεως των ιστών του οργανισμού στην ορμόνη ινσουλίνη που είναι υπεύθυνη για τον μεταβολισμό του σακχάρου, η ελάττωσις της δραστικότητάς της και τελικώς η υπό του παγκρέατος υπερπαραγωγή αυτής και η αύξηση των επιπέδων της στο αίμα, με ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος.

Αυτό έχει σαν επακόλουθο την μετατροπή των εισερχομένων στον οργανισμό υδατανθράκων σε λίπος, το οποίο αποθηκεύεται σταλιποκύτταρα, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς και παραγωγή μεγάλου αριθμού ορμονών, υπευθύνων δια την ανάπτυξιν των διαφόρων επιμέρους νόσων του μεταβολικού συνδρόμου.

Τα παραγόμενα αγγειοτενσινογόνο και αγγειοτενσίνη αυξάνουν την αρτηριακή πίεση μέσω του μηχανισμού ρενίνης - αγγειοτενσίνης, ενώ το παραγόμενο CETP εμποδίζει την μεταφορά εστέρων χοληστερίνης μεταξύ HDL και LDL χοληστερίνης με τελικό αποτέλεσμα την διαταραχή της σχέσεως αυτών και την ελάττωση των επιπέδων της HDLχοληστερίνης. Αυτό σε συνεργασία και με άλλους παράγοντες, συμβάλει στην ανάπτυξη αρτηριοσκληρώσεως και καρδιοαγγειακών νοσημάτων. 

Η περαιτέρω αύξηση του ενδοκοιλιακού λίπους έχει σαν αποτέλεσμα την επίταση των εκδηλώσεων του συνδρόμου και έτσι ο οργανισμός εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να εξέλθει.

Αναπτύσσεται έτσι η πλήρης εικόνα του σακχαρώδους διαβήτου με όλες τις γνωστές καταστροφικές επιπλοκές του από όλα τα συστήματα και κυρίως από την καρδιά, τα νεφρά και το νευρικό σύστημα.

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια νοσηρά οντότητα, που μπορεί να διαγνωσθεί και συνεπώς να αντιμετωπισθεί από τα αρχικά του στάδια και δεν χρειάζονται γιαυτό δαπανηρές ιατρικές εξετάσεις, ή πανάκριβα και πολύπλοκα ιατρικά μηχανήματα.

Αρκεί μια μεζούρα, μια ζυγαριά μετρήσεως του σωματικού βάρους, ένα απλό πιεσόμετρο, μια εξέταση ούρων για διαπίστωση και ποσοτικό προσδιορισμού του δια των ούρων αποβαλλομένων λευκωμάτων και μια απλή εξέταση αίματος όπου θα μετρηθούν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος το πρωί πριν από κάθε φαγητό και δύο ώρες μετά από φαγητό, της χοληστερίνης και των κλασμάτων αυτής, των τριγλυκεριδίων και του ουρικού οξέος.

Σύμφωνα με το NCEP ATP III (=  National Cholesterol Education Program Adult Treatment

Panel III 2001), μεταβολικό σύνδρομο υφίσταται όταν πληρούνται 3 οποιαδήποτε από τα παρακάτω 5 κριτήρια:

  • Παχυσαρκία κοιλιακού τύπου (= περίμετρος κοιλίας πάνω από 88 εκ. για τις γυναίκες και 102 εκ. για τους άνδρες.
  • HDL- χοληστερίνη αίματος κάτω από 50 mg/dl για τις γυναίκες ή 40 mg/dl για τους άνδρες.
  • Τριγλυκερίδια πάνω από 150 mg/dl.
  • Αρτηριακή πίεση πάνω από130/85 mm Hg.
  • Γλυκόζη αίματος πάνω από 110 mg/dl.

Επειδή η εκδήλωσις του μεταβολικού συνδρόμου γίνεται σιγά - σιγά και δεν χαρακτηρίζεται από οξέα συμπτώματα, όπως πυρετό ή πόνο, συνήθως οι ασθενείς οδηγούνται στον ιατρό από κάποια από τις επιμέρους ασθένειες του μεταβολικού συνδρόμου, είτε αυτή είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, είτε η υπέρταση, είτε η δυσλιπιδαιμία, είτε κάποια από τις καρδιοαγγειακές επιπλοκές, που στην πραγματικότητα αποτελούν επιπλοκές του συνδρόμου αυτού.

Συνήθως λαμβάνουν υποχρεωτικώς κάποια θεραπεία για την νόσο που τους οδηγεί στον ιατρό και στη συνέχεια μετά από την εμφάνιση  καθεμιάς από τις επόμενες νόσους, προστίθεται και μια ακόμη μορφή θεραπείας και είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένο το φαινόμενο της πολυφαρμακίας για το παραπάνω αναφερθέν σύμπλεγμα ασθενειών.

Μεγάλος αριθμός αρρένων ασθενών οδηγούνται στον ιατρό προβάλλοντες ως κύριο πρόβλημα ποικίλου βαθμού σεξουαλική ανικανότητα, ενώ οι γυναίκες αιτιώνται πτώση libido. Συνήθως επί αμφοτέρων των περιπτώσεων πρόκειται περί επιπλοκών του συνδρόμου και μόνη θεραπεία που επιδέχονται είναι η άρση της γενεσιουργού αιτίας, δηλαδή η θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου με απώλεια σωματικού βάρους και καταλλήλου διατροφής, με κυρίως ζητούμενο και επιδιωκτέο την θραύση του φαύλου κύκλου στο μεταβολισμό που προανέφερα.

Στα σχετικώς αρχικά στάδια του συνδρόμου, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά με μόνη την διαιτητική θεραπεία και δεν χρειάζεται επιπλέον φαρμακευτική θεραπεία

Όμως ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, όπως παραδείγματος χάριν όταν έχει εγκατασταθεί ήδη σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, θεραπευόμενος με φάρμακα ή ινσουλίνη, σε συνδυασμό με αρτηριακή υπέρταση τελούσα υπό φαρμακευτική θεραπεία, ή ακόμη επί συνυπάρξεως υπερτριγλυκεριδαιμίας, υπερχοληστεριναιμίας και υπερουρικαιμίας, με την ίδια φυσική θεραπεία, επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την ποσότητα των φαρμάκων που χρειάζεται ο ασθενής.

Είναι δυνατή η διακοπή κάθε φαρμακευτικής θεραπείας, ή τουλάχιστον ο περιορισμός της μόνον στα τελείως απαραίτητα φάρμακα, που όμως είναι ελάχιστα. 

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου αυτού, με τρόπο φυσικό και οικονομικό, θα μπορούσε να ελαφρύνει κατά πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, πράγμα που σε μερικές χώρες έχει γίνει κατανοητό και έτσι επιδοτούν ήδη την πρόληψιν, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία του.

Η meditrof έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως του συνδρόμου αυτού, αξιοποιώντας τη θεραπευτική δύναμη της φύσης, χωρίς φάρμακα, μελετώντας ξεχωριστά τον κάθε ασθενή και προτείνοντας στον καθέναν ένα ιδιαίτερο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα, που σε ότι αφορά τη διατροφή ταυτίζεται με το πρόγραμμά μας αδυνατίσματος.

Η σωστή εφαρμογή του προγράμματος αυτού, οδηγεί στην αποφυγή αναπτύξεως της κλινικής εικόνας των επιμέρους ασθενειών του συνδρόμου αυτού, ενώ για τις ήδη εγκατεστημένες ασθένειες, στις περισσότερες των περιπτώσεων εξασφαλίζεται υποστροφή της νόσου και η θεραπεία, χωρίς φάρμακα.   

Το πρόγραμμα αδυνατίσματος